Mirèse Mudde

Mirèse Mudde heeft altijd getekend naar model, het naakt en portret, maar als
beeldhouwer kon Mirèse Mudde zich beter uiten dan op het platte vlak. De mens ruimtelijk vormgeven, en zeker in een portret, is de ultieme uitdaging.

In al haar werk, zowel torso’s als portretten, gaat het om het weergeven of uitdrukken van een gevoel. De beelden zijn sensitief, het raakt ons innerlijke.

In een houding ligt een gevoel besloten, hoe kom je tot de essentie?
Vanuit modelstudies zoekt Mirèse Mudde naar een soort grondvorm, de houding wordt tot de kern teruggebracht. Vorm en beleving komen samen, vormen een geheel. Door hun krachtige vorm staan ze op zichzelf. Het werk ontstaat vanuit een eigen beleving maar raakt iets wat we samen delen. De staande torso’s bijvoorbeeld weerspiegelen zowel het verlangen, weemoed naar weleer als trots en gratie.

Ook aspecten als richtingen en ritme, licht en schaduw, spelen mee; die moeten een goede verhouding laten zien, dat geeft een zekere spanning. Dán is voor Mudde de vorm pas goed, dan ‘klopt’ het beeld.

Dat geldt evenzeer voor een portret. Intuïtief zoekt Mirèse Mudde een structuur en compositie die past bij de sfeer van de persoon. Maar tegelijkertijd moet het portret ook een goede ruimtelijke werking hebben zodat het een goed beeld is.
Mirèse Mudde heeft zich in het portret gespecialiseerd en maakt portretten in opdracht.

Mirèse Mudde

Ander werk van Mirèse

www.miresemudde.nl

Mirese Mudde – Kunstbeurs Sculptures NOW from Mirese Mudde on Vimeo.