Jolien Wesselink in verbinding met Nardos

Nardos - model
Nardos - beeld in ontwikkeling

Het verhaal van Nardos


Van het portret van Nardos zullen 5 miniaturen besteld en aangekocht kunnen worden, waarbij 70% van het aankoopbedrag ten goede zal komen aan Save the Children.

Jolien Wesselink

We leven in een tijd waarin tegenstellingen tussen groepen uitvergroot worden en de samenleving dringend behoefte heeft aan toenadering en onderlinge verbondenheid tussen mensen. Met deze unieke tentoonstelling creëren wij die verbinding op diverse niveaus.

De portretkunstenaar moet in nauwe verbinding staan met de geportretteerde om tot een indringend, veelzeggend portret te komen. Het is daarom noodzakelijk dat de portretkunstenaar niet alleen aandachtig observeert, maar ook het wezen van het model voelt en ervaart. Zo kan er niet alleen een uiterlijk, maar ook een innerlijk gelijkend portret ontstaan. Het portretteren van een vluchteling impliceert dus het ontstaan van betrokkenheid en verbinding tussen kunstenaar en model.

Lees meer

Opgegroeid in het buitenland heb ik al vroeg ervaren hoe verrijkend en blikverruimend het contact met mensen uit andere culturen is. Meer recent kreeg ik tijdens het geven van taallessen veel bewondering voor de vluchtelingen die zich in hun eigen land durfden te verzetten tegen dictatoriale regimes en de levensgevaarlijke reis naar Europa ondernamen. De veerkracht en moed van deze mensen raakten me. Met deze tentoonstelling geven wij vluchtelingen niet alleen een persoonlijk gezicht, maar creëren wij ook verbinding door samen te werken en samen te exposeren met vluchteling-kunstenaars.

Met onze portretten en de bijbehorende verhalen hopen wij het hart van de bezoeker te raken en zo onze onderlinge verbondenheid als mensen te vergroten.


Jolien werd in 2021 en 2023 genomineerd voor De Nederlandse Portretprijs. In 2022 werden twee van haar portretten geselecteerd voor de internationale tentoonstelling FACE 2022 van The British Society of Portrait Sculptors in Londen. Ze maakte portretten in opdracht en exposeerde veelvuldig in binnen- en buitenland.
Terug naar boven