Hans Peters in verbinding met Margarita Slobo Dianyk

"Het schilderij dat wij tonen op de expositie Verre Gezichten Dichtbij is door Margarita, een vluchtelinge uit Donetsk in Oekraïne en ondergetekende gemaakt. Het is een combinatie van een tekening door Margarita van haar huidige leefomgeving in Nijmegen en het vrij realistische portret dat ik schilder van Margarita en haar moeder Tatyana.

Lees meer

Centraal staat een grote bos bloemen, symbool van hartelijkheid en rijkdom, terwijl de tekening vooral onbevangenheid en onschuld uitdrukt. Een mooi tegenwicht tegen de huidige aversie en agressie in Nederland tegen vluchtelingen.

Het schilderij past in mijn werkwijze van de laatste tijd, waarin ik voorstellingen uit verschillende contexten tracht te smeden tot een samenhangend beeld. Een zorgvuldig en spannend zoekproces.”

Terug naar boven